Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie spoełczeństwa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarnkowaniach dla przedsięwizęcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna"

SG.VI.6131.06.2018/2019                                                                                                                    Pokój, dnia 18 grudnia 2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081) Wójt Gminy Pokój,

 zawiadamia

 społeczeństwo, że w dniu 18 grudnia 2019 r. na wniosek pełnomocnika Województwa Opolskiego-Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna"

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzyskanym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, w miejscowości Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 40 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-17, wt – czw. – od 7.30-15.30, pt. 7.30 -14.30) w terminie 12 dni t.j. od dnia 19.12.2019 r. do dnia 30.12.2019 r.

                          Wójt Gminy Pokój

                        /-/

                                                                                                           Barbara Zając

 

 

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

 2. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

 3. Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

 4. a/a

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2019
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  18-12-2019 14:11
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 213
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl