Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określenie zakresu raportu dla przedsięwziecia pn. Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW w Domaradzu.


SG.VI.6220.01.2013 

                                                                                                          Pokój, 06 marca 2013 r.

 
 
OBWIESZCZENIE

o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określenie zakresu raportu

 

            Zgodnie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

 
zawiadamiam

     że 06 marca 2013 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.01.2013 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na działkach nr 191/2 i nr 295, obręb Domaradz, gm. Pokój, powiat namysłowski”, którym określono zakres raportu oddziaływania na środowisko.    

             Niniejsze zawiadomienie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój-www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Domaradz i w miejscu prowadzonej inwestycji.

              
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
Otrzymują:

1.        Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.        Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.        Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.        a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziec
Data wytworzenia: 2013-03-06