Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr OR.I.0050.3.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr OR.I.0050.3.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2018 r. poz. 1561), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

§ 1

Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój, zarządzonych na 1 marca 2020 r. mogą być umieszczane nieodpłatnie na sołeckich tablicach informacyjnych usytuowanych w miejscowościach: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Domaradz, Fałkowice, Krogulna, Kopalina, Krzywa Góra, Lubnów Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść i Zieleniec.

§ 2

Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez:

1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój,
2) opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gminapokoj.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY POKÓJ
/-/                
Barbara Zając      

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2020
  przez: Agata Kruszelnicka
 • opublikowano:
  09-01-2020 14:29
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 260
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl