Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, animacyjne, fotograficzno-przyrodnicze

                                                                                                     


Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, animacyjne, fotograficzno-przyrodnicze. Zadanie jest realizowane w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:DOCInformacja 27.01.2020.doc


Sprostowanie omyłki pisarskiej DOCsprostowanie.doc


Zapytanie ofertowe DOCzapytanie ofertowe.doc


Załącznik nr 1 DOCZałącznik nr 1.doc


Załącznik nr 2 DOCzałącznik nr 2 wzór.doc


Wzór umowy DOCWzór umowy.doc