Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 22 stycznia 2020 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 15 stycznia 2020 r.

OR.II.0002.13.2020

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

22  stycznia 2020 r. o godz. 1500

w  sali narad Urzędu Gminy Pokój  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2020 rok
  b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
  c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok
  d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok
  e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pokój, w roku szkolnym 2019/2020 uchylenia uchwały nr XXII/203/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój

  f) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój
  g) stwierdzenia utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Pokoju
  h) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  i) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  j) zmiany budżetu gminy na 2020 rok
  k) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki