Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.

 
 SG.VI.6220.10.2012

                                                                                                        Pokój, dnia 15 marca 2013 r.

 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 15 marca 2013 r. na wniosek Państwa Anny i Andrzeja Szymalów, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice, położonego na działkach oznaczonych numerami 62/3, 61, 58, 57, 56, 55/1 i 50/1 k.m. 1 obręb Krogulna”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 (I piętro) w godzinach urzędowania t.j. pn-8.00 – 16.00, wt-pt -7.30 -15.30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 
                                                                                                                                             Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                                                Barbara Zając
Otrzymują:

 

1.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

        2.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

         3.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  4.      a/a

 

                                                                                           

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2013-03-15