Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych na XIII sesji w dniu 22.01.2020 r

Imienny wykaz głosowań radnych

XIII sesja Rady Gminy Pokój - 22 stycznia 2020 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2020-01-22 o godz. 15:00:14, a zakończono o godz. 17:29:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Pokój (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska

Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w pkt. 9 uchwały w sprawie przekazania według właściwości (15:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do komisji skrutacyjnej (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik

Głosowanie nad powołaniem komisji skrutacyjnej (15:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Renata Arendarska

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik
 • PRZECIW (4):
  Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2020 rok (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Renata Arendarska

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pokój, w roku szkolnym 2019/2020 (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/203/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój (16:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Pokoju (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jacek Gosławski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (16:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jacek Gosławski
 • PRZECIW (2):
  Tomasz Krystosek, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (16:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Piotr Sobek

Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości (16:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Krystosek


Zakończono sesję (17:29:13)