Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr OR.I.0050.8.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 05.02.2020 r. w sprawie ustalenia cennika za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w gazecie lokalnej „Przegląd” - Samorządowy Informator Gminy Pokój wydawany przez Gminę Pokój

Zarządzenie nr OR.I.0050.8.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 05.02.2020 r.

w sprawie ustalenia cennika za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w gazecie lokalnej „Przegląd” -
Samorządowy Informator Gminy Pokój wydawany przez Gminę Pokój.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam stawki netto za zamieszczone ogłoszenia i reklamy w gazecie lokalnej „Przegląd” - Informator Samorządowy Gminy Pokój.
 

rodzaj ogłoszenia ogłoszenia kolorowe
cała strona 250 zł
½ strony 125 zł
¼ strony 62,50 zł
1/8 strony 31,25 zł


2. Ustalam stawkę za wkład reklamowy, w kwocie 0,10 zł netto za każdą stronę dołączoną do wydania gazety.

3. Powyższe stawki dotyczą jednorazowego zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia w gazecie lokalnej.

4. Do powyższych stawek dolicza się 23% stawki podatku od towaru i usług.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 maja 2012 r.

Wójt Gminy Pokój
/-/             
Barbara Zając   

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2020
  przez: Agata Kruszelnicka
 • opublikowano:
  06-02-2020 08:16
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 204
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl