Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania

SG.VI.6220.01.2013.
Pokój, dnia 15 kwietnia 2013 r.
 
 
OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 oraz art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 zawiadamia

            że w dniu 12 kwietnia 2013 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.01.2013 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na działkach nr 191/2 i nr 295, obręb Domaradz, gm. Pokój, powiat namysłowski, prowadzonego na wniosek „NETPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie, zawieszonego postanowieniem Nr SG.VI.6220.01.2013 w dniu 18 marca 2013 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                  Barbara Zając

 

 

 

 

Otrzymują:
  1. strona internetowa –www.bip.gminapokoj.pl
  2. tablica ogłoszeń Ug Pokój
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Pokój (miejsce inwestycji)
  4. a/a
 

 

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2013-04-15