Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pokój w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

WÓJT GMINY POKÓJ

Pokój, dnia 20 lutego 2020 r.

Informacja
o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pokój w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) informuję, że w roku 2019 wobec organów Gminy Pokój nie były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, tj.:

  1. Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana – nie było.
  2. Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową – nie było.
  3. Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy podlegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w Urzędzie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom – nie dotyczy.
  4. Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie – nie dotyczy.


Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając