Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. zo.o w Zielńcu

 SG.VI.6220.10.2011

                                                                                                                                                  Pokój, dnia 29 maja  2013 r.

 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 24 maja 2013 r. na wniosek złożony przez Fabrykę Maszyn ROTOX Sp. z o.o., Zieleniec 69, 46-034 Pokój wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. Z o.o. w Zieleńcu”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy ooś w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 (I piętro) w godzinach urzędowania t.j. pn-8.00 – 16.00, wt-pt -7.30 -15.30 w terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania sie niniejszego obwieszczenia. 

                                                                                                                     Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                   /-/
                                                                                                                        Barbara Zając
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

1.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl, 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2013-05-31