Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych na XIV sesji w dniu 26.02.2020 r

Imienny wykaz głosowań radnych

XIV sesja Rady Gminy Pokój - 26 lutego 2020 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2020-02-26 o godz. 15:00:38, a zakończono o godz. 17:14:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Pokój (15:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Zenon Poprawa

odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Renata Arendarska

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pokój oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego Zespołu (16:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dowozu do szkół uczniów, wobec których Gmina Pokój nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (16:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/324/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2014 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (16:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (16:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II” (16:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran


Zakończono sesję (17:14:54)