Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji? w miejscowości Pokój,


SG.VI.6220.13.2012

 Pokój, dnia 26 czerwca  2013 r.

 

  

Zawiadomienie w formie

Obwieszczenia

 

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2013 r. na wniosek złożony przez Pana Marcina Bartonia wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji” w miejscowości Pokój,

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy ooś w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 (I piętro) w godzinach urzędowania t.j. pn-8.00 – 16.00, wt-pt -7.30 -15.30 w terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                            /-/

                                                                                                                  Barbara Zając

 

                                                                                                      

Otrzymują:

1.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.       a/a

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2013-06-26