Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 
 
 
    
      Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (nazywany dalej Wykazem) wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2001 r. ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i następnie przeniesiony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Od 28 grudnia 2006 r. zmiana do powyższej ustawy obowiązek ten rozszerzyła o konieczność prowadzenia Wykazu w formie elektronicznej i udostępniane go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki.
     15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm) i zastąpiła uregulowania poprzedniej ustawy. Obecnie obowiązek prowadzenia wykazu wynika z art. 21 ust. 1 ustawy.
  
 
Publicznie dostępny wykaz danych URZĘDU GMINY POKÓJ prowadzony jest  za pomocą witryny Ekoportal.
 
 
 
 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz Ekoportal

 


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sais Mirosław
Data wytworzenia: 2012-01-02