Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert i naboru wniosków o przyznanie dotacji

 1. Informacja o wynikach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

Wójt Gminy Pokój informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie:

 1. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – nie wpłynęła żadna oferta,

 2. zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – nie wpłynęła żadna oferta,

 3. działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wpłynęła 1 oferta.

 

Wykaz organizacji pozarządowych, które przystąpiły do konkursu:

Lp.

oferent/tytuł oferty

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Kwota wnioskowana

Przyznana kwota dofinansowania

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju

Z kulturą za pan brat

 

Pozytywna

Pozytywna

40 000 zł

40 000 zł

 

 

2) Informacja o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2020 rok

Wójt Gminy Pokój informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2020 rok wpłynęła jedna oferta.

Oferta została złożona przez Polski Związek Wędkarski, WKS LOCUS w Pokoju, oferta została rozpatrzona negatywnie.

 

 

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając

Metryczka
 • wytworzono:
  31-03-2020
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  31-03-2020 09:12
  przez: Elżbieta Kuklok
 • zmodyfikowano:
  31-03-2020 09:13
  przez: Elżbieta Kuklok
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 139
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl