Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 7 maja 2020 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 4 maja 2020 r.

OR.II.0002.15.2020

ZAWIADOMIENIE O SESJI

    Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) zwołuję XV sesję Rady Gminy, sesja odbędzie się w dniu

7 maja 2020 r. o godz. 1500

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Przyjecie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pokój
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia opinii na temat przekształcenia Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  b) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
  c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
  d) określenia górnych stawek opłat na terenie gminy Pokój, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

  e) zmiany Uchwały Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
  f) zmiany Uchwały Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 26 Lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II”
  g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu
  h) zmiany budżetu gminy na 2020 rok
  i) wieloletniej prognozy finansowej
 6. Zakończenie sesji

                               
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Kociencki        


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie jak i osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że będzie dostępna transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-05-2020
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  05-05-2020 15:31
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 233
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl