Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój


Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/eea303c5-1962-467e-9eea-064396cd12f3

Unieważnienie postępowania:PDFSKMBT_C22420052714500.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja 27.05.2020.pdf
 

UWAGA INFORMACJA W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM OFERT 27.05.2020

Informacja:ODTInformacja na otwarcie ofert 25.05.2020.odt
 

Ogłoszenie o zamówieniu:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6542d511-ed5a-427c-bed9-2d5b3ce39df9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:DOCspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamoweinia_12_05_2020.doc

Wzór umowy:DOCUmowa.doc

Załączniki do specyfikacji:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCzalacznik-nr-7.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx
 


  • Dokumentacja techniczna:

Zadanie nr 1:

PDFKonstrukcja Pokój.pdf

PDFNiweleta Pokój.pdf
DOCopis oznakowanie docelowe POKÓJ.doc
DOCOpis techniczny POKÓJ.doc
DOCOpis techniczny pzt POKÓJ.doc
PDFPokój PZT.pdf
PDFPokój SOR-1.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFRys.2.pdf
PDFRys.3.pdf
DOCSTWiORB POKÓJ.doc

Zadanie 2:

PDFKozuby niweleta.pdf
DOCOpis bioz KOZUBY.doc
DOCOpis techniczny KOZUBY-1.doc
DOCOpis techniczny pzt KOZUBY-1.doc
XLSPrzedmiar KOZUBY.xls
PDFPRZEKROJE KOZUBY.pdf
PDFPZT KOZUBY-1.pdf
DOCSTWiORB KOZUBY.doc

Zadanie 3:

XLSPrzedmiar Zieleniec.xls
PDFPZT i przekroje Zieleniec.pdf
DOCOpis techniczny pzt.doc
DOCSTWiORB Zieleniec.doc