Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2019 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)Wójt Gminy Pokój  informuje, że w 2019 r. pomocy publicznej udzielono następującym podmiotom i osobom:

A. Na podstawie programu pomocowego nr SA. 39937 (2014/X)- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

OSOBY FIZYCZNE

 1. Wiesława Tomala
 2. Magdalena Koza
 3. Andrzej Szwast
 4. Robert Król
 5. Rajmund Scheitza
 6. Adriana Schwientek
 7. Ireneusz Pawłowicz
 8. Paweł Nowak
 9. Anna Sobas
 10. Krzysztof Kurek
 11. Grzegorz Księżyk
 12. Łukasz Cieplik
 13. Joanna Leszczyńska
 14. Ginter Barton
 15. Danuta Gryl
 16. Jolanta Kotlarz
 17. Marian Galasiński
 18. Mariusz Kotlarz
 19. Gerhard Radziej
 20. Gabriela Maciej
 21. Jan Pietron
 22. Józef Krystosek
 23. Lidia Dyczko
 24. Krystian Domański
 25. Józef Gallus
 26. Stanisław Łaskawski
 27. Piotr Kolanus
 28. Jerzy Konrad
 29. Krystian Mainka
 30. Jerzy Rossa
 31. Irena Pyrek
 32. Marek Jendrek
 33. Ginter Mainka
 34. Cezary Szkapiak
 35. Antoni Łakomy
 36. Franciszek Zązel
 37. Daniel Sobas
 38. Marek Tomasiak
 39. Joachim Hudassch
 40. Andrzej Staniszewska
 41. Krystian Kuczera
 42. Beata Kot
 43. Joachim Chudasz
 44. Jan Wuczkowski
 45. Ryszard Zązel
 46. Marek Zbroszczyk
 47. Bartłomiej Karamon
 48. Andrzej Szczuka
 49. Krzysztof Medelnik
 50. Eugeniusz Stryj
 51. Jadwiga Rusiecka
 52. Ryszard Imiełowski
 53. Ireneusz Miłaszewicz
 54. Radosław Moś
 55. Janusz Wrzosek
 56. Stanisław Zielonka
 57. Mariusz Tomicki
 58. Andrzej Pachulski
 59. Konrad Stiler
 60. Bogdan Marszałek
 61. Ryszard Kulig
 62. Elżbieta Tomala
 63. Adam Krzemowski
 64. Damian Mainka
 65. Irena Wakan
 66. Andrzej Mały
 67. Dariusz Czaiński
 68. Marek Łakomy
 69. Janusz Orzeszyna
 70. Małgorzata Nawrocka
 71. Paweł Gałka
 72. Konrad Świętek
 73. Zygmunt Jasiński
 74. Zenon Poprawa
 75. Mateusz Makarewicz
 76. Antoni Sokołowski
 77. Dariusz Matan
 78. Krzysztof Makarewicz
 79. Benedykt Walentek
 80. Daria Barton
 81. Grzegorz Śliwa
 82. Stanisław Doktor
 83. Tadeusz Baran
 84. Wacław Bartoń
 85. Andrzej Lemierz
 86. Marcin Bartoń
 87. Konrad Walek
 88. Michał Orzeszyna
 89. Jan Orzeszyna
 90. Tadeusz Muzolf
 91. Jacek Tomczyk
 92. Bartłomiej Bartczyszyn
 93. Dariusz Gregorowicz
 94. Mirosław Załęcki
 95. Krystian Hylla
 96. Paweł Białoskórski
 97. Janusz Preuhs
 98. Konrad Gęsiarz
 99. Marek Walentek
 100. Marcin Karamon
 101. Sebastian Bużowicz
 102. Marian Masternak
 103. Roman Nawrot
 104. Wanda Stępień
 105. Klaudia Kelmel
 106. Waldemar Cieplik
 107. Dariusz Zdzymira
 108. Ryszard Sowa
 109. Marcin Heik
 110. Artur Mainka
 111. Bogumiła Jackowska
 112. Sebastian Scheitza
 113. Wiesław Rębielak
 114. Tomasz Tomczyk
 115. Halina Wakan
 116. Adam Tomasiak
 117. Michał Rogalski
 118. Andrzej Staniszewski
 119. Janusz Michta
 120. Marcin Paluch
 121. Urszula Gontarz-Jaskólska
 122. Rafał Dambowy
 123. Walter Przybyła
 124. Werner Król
 125. Joachim Retig
 126. Sandra Klimańska-Dykas
 127. Norbert Speda
 128. Józef Chochór
 129. Jerzy Jagodziński
 130. Walter Gerlic
 131. Maria Wiechuła

OSOBY PRAWNE

 1. PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna
 2. „Widawa” Sp. z o.o.

B. Na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, (Dz. Urz. UE z 24.12.2013 r., L352/9)

 1. Dariusz Gregorowicz
 2. Cezary Szkapiak
 3. Tomasz Piechura
 4. Andrzej Hrycyszyn
 5. Tadeusz Baran

C. Na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr L352/1 z dnia 24.12.2013)

 1. Jacek Słabowski
 2. Ewa Passon - wspólnik spółki cywilnej,
 3. Dorota Budzisz - wspólnik spółki cywilnej,
 4. Katarzyna Suchecka

Pokój, dnia 13.05.2020 r.

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając