Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr OR.I.0050.19.2020 z 20.05.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Pokoju oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr OR.I.0050.19.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Pokoju
oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
w Domaradzu w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie §12 ust.1 Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502), na wniosek dyrektorów i rad rodziców Publicznego Przedszkola w Pokoju oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następujące terminy przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Pokoju oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu w roku szkolnym 2019/2020:

Lp.

Nazwa placówki

Przerwa w pracy przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od

do

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju

Publiczne Przedszkole w Pokoju

 

01.08.2020 r.

 

31.08.2020 r.

 

2.

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu
- oddział przedszkolny w Lubnowie

 

01.07.2020 r.

 

31.07.2020 r.

3.

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu
- oddział przedszkolny w Domaradzu

 

01.07.2020 r.

 

31.07.2020 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu.

§3

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Barbara Zając  

Wójt Gminy Pokój

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2020
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  26-05-2020 12:13
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 102
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl