Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr OR.I.0050.19.2020 z 20.05.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Pokoju oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr OR.I.0050.19.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Pokoju
oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
w Domaradzu w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie §12 ust.1 Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502), na wniosek dyrektorów i rad rodziców Publicznego Przedszkola w Pokoju oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następujące terminy przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Pokoju oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu w roku szkolnym 2019/2020:

Lp.

Nazwa placówki

Przerwa w pracy przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od

do

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju

Publiczne Przedszkole w Pokoju

 

01.08.2020 r.

 

31.08.2020 r.

 

2.

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu
- oddział przedszkolny w Lubnowie

 

01.07.2020 r.

 

31.07.2020 r.

3.

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu
- oddział przedszkolny w Domaradzu

 

01.07.2020 r.

 

31.07.2020 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu.

§3

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Barbara Zając  

Wójt Gminy Pokój