Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój

Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój


Ogłoszenie o zmianie umowy:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP409/Preview/b44819cd-3ba9-4550-9ad8-e2ccb42bf00e

Ogłoszenie o zmianie umowy: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP409/Preview/f44a87e4-2bb6-4a39-95d8-479f8a4c6a14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/780a034f-6d79-4768-a22d-7e6eb2afd0b5

Informacja o wyborze Część II:PDFSKMBT_C22420070114180.pdf
 

Informacja o wyborze Część I i III: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.06.2020.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert 12.06.2020.pdf
 

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=38702bcf-1580-482b-af8f-9104237aecbd

Specyfikacja:DOCspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamoweinia_28_05_2020.doc
 

Umowa:DOCUmowa.doc
 

Załączniki:

Dokumentacja techniczna Zadanie nr 1:

PDFKonstrukcja Pokój.pdf
PDFNiweleta Pokój.pdf
DOCopis oznakowanie docelowe POKÓJ.doc
DOCOpis techniczny POKÓJ.doc
DOCOpis techniczny pzt POKÓJ.doc
PDFPokój PZT.pdf
PDFPokój SOR-1.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFRys.2.pdf
PDFRys.3.pdf
DOCSTWiORB POKÓJ.doc
XLSZestawienie znaków POKÓJ.xls
 

Dokumentacja techniczna Zadanie nr 2:

PDFKozuby niweleta.pdf
DOCOpis bioz KOZUBY.doc
DOCOpis techniczny KOZUBY-1.doc
DOCOpis techniczny pzt KOZUBY-1.doc
XLSPrzedmiar KOZUBY.xls
PDFPRZEKROJE KOZUBY.pdf
PDFPZT KOZUBY-1.pdf
DOCSTWiORB KOZUBY.doc
 

Dokumentacja techniczna Zadanie nr 3:

DOCOpis techniczny pzt.doc
XLSPrzedmiar Zieleniec.xls
PDFPZT i przekroje Zieleniec.pdf
DOCSTWiORB Zieleniec.doc