Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 305/1 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071418/1

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka nr 305/1 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071418/1

a. powierzchnia działki -0,2900 ha, w tym: Grunty orne RV -0.16 ha, Łąki trwałe ŁIV -0.13, ha

b.Działka nr 305/1 a.m. 2 położona jest w Fałkowicach, w gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze publicznej powiatowej o nawierzchni asfaltowej i drodze gminnej. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny. Działka znajduje się na obszarze chronionym na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki 55 000 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 zpóźn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi  6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 28.05.2020r. - 19.06.2020r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 13.