Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.21.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pokoju

Zarządzenie Nr OR.I.0050.21.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pokoju

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 2019, poz. 2277) w związku z art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarządzam co następuje:

§ 1.

Odwołuję Panią Małgorzatę Konat ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pokoju.

§ 2.

Powołuję Panią Ewę Olszewską-Wróblewską do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pokoju.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Barbara Zając  
/-/            
Wójt Gminy Pokój