Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.I.0050.21.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pokoju

Zarządzenie Nr OR.I.0050.21.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pokoju

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 2019, poz. 2277) w związku z art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarządzam co następuje:

§ 1.

Odwołuję Panią Małgorzatę Konat ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pokoju.

§ 2.

Powołuję Panią Ewę Olszewską-Wróblewską do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pokoju.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Barbara Zając  
/-/            
Wójt Gminy Pokój

Metryczka
 • wytworzono:
  01-06-2020
  przez: Agata Kruszelnicka
 • opublikowano:
  02-06-2020 09:47
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 155
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl