Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.24.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.24.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustanawiam Pana Tomasza Zimocha koordynatorem gminnym do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

§ 2.

Zadania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego określa załącznik nr 3 do Uchwały Nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY POKÓJ
/-/                
Barbara Zając      

Metryczka
 • wytworzono:
  08-06-2020
  przez: Agata Kruszelnicka
 • opublikowano:
  09-06-2020 10:20
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 122
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl