Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.25.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.25.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się wzór Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

1) opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój.
2) umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój oraz w sołectwach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Wójta Gminy Pokój ds Wyborów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY POKÓJ
/-/                
Barbara Zając      

Metryczka
 • wytworzono:
  10-06-2020
  przez: Agata Kruszelnicka
 • opublikowano:
  10-06-2020 14:34
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 88
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl