Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.25.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.25.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się wzór Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

1) opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój.
2) umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój oraz w sołectwach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Wójta Gminy Pokój ds Wyborów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY POKÓJ
/-/                
Barbara Zając