Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2020 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 17 czerwca 2020 r.

OR.II.0002.16.2020


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XVI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

24  czerwca 2020 r. o godz. 1500

w  Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XIV i XV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój
  b) nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju
  c) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
  d) przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
  e) określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pokój
  f) zmiany budżetu gminy na 2020 rok
  g) wieloletniej prognozy finansowej
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 10. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki        


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.