Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, pok. nr 19 tel/fax (77) 469-30-80, 469-30-85, 469-30-97 w. 19

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 5 lipca 1990r.   Prawo o zgromadzeniach  (Dz. U. Nr 51,  poz. 297 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

wypełniony formularz zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu  zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo o zgromadzeniach

Termin składania dokumentów:

Nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 3 dni przed datą zgromadzenia

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja o zakazie zgromadzenia powinna być doręczona w terminie 3 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

Jeżeli organizator zgromadzenia  planuje  wykorzystać drogi  w sposób szczególny obowiązują go przepisy art.65a, ust.1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908).

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w Pokoju w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Krysiak
Data wytworzenia: 2008-06-02
Metryczka
  • opublikowano:
    02-06-2008 12:34
    przez: Tomasz Zimoch
  • zmodyfikowano:
    29-04-2010 09:39
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl