Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie małżeństwa konkordatowego

Zawarcie małżeństwa konkordatowego


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, pok. nr 16
tel./fax 77/ 469-30-80, 469-30-85, 469-30-97 w. 16

Podstawa Prawna:

art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz.59 z późn. zm.).

Rozpoczęcie sprawy:

ustny wniosek zainteresowanych

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (sporządzone w USC),
 • dowody osobiste nupturientów (do wglądu),
 • odpis skrócony aktu urodzenia (panna/kawaler),
 • odpis skrócony aktu urodzenia oraz odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu o rozwodzie lub o unieważnieniu małżeństwa (rozwiedziona/rozwiedziony),
 • odpis skrócony aktu urodzenia oraz odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (wdowa/wdowiec),
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,  
 • wniosek o wydanie 3 odpisów skróconych aktu małżeństwa.

Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli zdarzenia miały miejsce poza Gminą Pokój.

Opłaty:

84,00 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni

Zakończenie sprawy:

wydanie zaświadczenia lub informacja o odmowie wydania zaświadczenia

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, traci ono moc po upływie 3 miesięcy od dnia wydania

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu o rozstrzygnięcie zasadności odmowy

Załączniki do pobrania:

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 16.11.2007 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2007
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  16-11-2007 15:11
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 12:42
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 3406
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl