Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, pok. nr 16
tel./fax 77/ 469-30-80, 469-30-85, 469-30-97 w. 16

Podstawa Prawna:

art. 73 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz.59 z późn. zm.).

Rozpoczęcie sprawy:

pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o uznanie ojcostwa,
 • dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu),
 • odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka jest panną,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka jest rozwiedziona i od rozwodu upłynęło 300 dni,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża lub odpis skrócony aktu zgonu męża,  jeżeli matka jest wdową i od śmierci męża upłynęło 300 dni
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli urodziło się poza Gminą Pokój.

Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli  zdarzenia miały miejsce poza Gminą Pokój

Opłaty:

w tej sprawie opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Zakończenie sprawy:

wpis wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia dziecka lub wydanie decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia

Dodatkowe informacje:

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa się przed kierownikiem USC. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa bądź od zgonu męża). Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło 13 lat, jest potrzebna jego zgoda. Uznać ojcostwa nie można, jeżeli toczy się w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jeżeli osoba nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki do pobrania:

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 2007-11-16

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2007
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  16-11-2007 14:16
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 12:46
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 3731
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl