Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja urodzenia dziecka

Rejestracja urodzenia dziecka


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, pok. nr 16
tel./fax (77) 46-93-080, 46-93-085, 46-93-097 w. 16

Podstawa Prawna:

art. 19 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264).

Rozpoczęcie sprawy:

ustne zgłoszenie zainteresowanego

Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa,
  • odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka jest panną,
  • odpis skrócony aktu zgonu męża, jeżeli matka jest wdową,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, jeżeli matka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji,

Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli zdarzenia miały miejsce poza Gminą Pokój.

Opłaty:

w tej sprawie opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Zakończenie sprawy:

sporządzenie aktu urodzenia dziecka lub wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Dodatkowe informacje:

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Jeżeli przy rejestracji urodzenia ma nastąpić uznanie dziecka przez ojca należy spełnić także wymogi określone w karcie opisu procedury przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 2007-11-15