Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY POKÓJ
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c5fc93f8-0c57-4506-af6b-c5ba9137882c


Wybór najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.11.2020.pdf


Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert 6.11.2020.pdf


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!

SKŁADNIE OFERT  DO 6.11.2020 DO 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/89d707ca-de19-4417-bc91-fe52cde4cd05

Modyfikacja Siwz:DOCspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-Modyfikacja z dnia 4.11.doc

Uwaga Korekta załącznika nr 1:DOCXzalacznik-nr-1-wzor-oferty-Aktualny.docx
 

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=465d0576-3d40-4666-a7be-c5805c3c83bb

Specyfikacja Warunków Zamówienia:DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia 28.10.2020.doc

Umowa: DOCRozdział III-Wzór umowy-1.doc


Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1-wzor-oferty.docx -NIEAKTUALNE

DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCzalacznik-nr-6.doc
DOCZałącznik nr 7.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx
ODSRaport dot. odebrania śmieci.ods
XLSWykaz nieruchomości na dzień 30.09.2020.xls
XLSWykaz nieruchomości z odpadami BIO.xls