Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji finansowanych z RPO WO 

 


 

 


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji:

Tytuł Projektu I: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego”

Tytuł Projektu II:”Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/397392b1-bd8c-43c8-8985-837a1b3603ca

Informacja:PDFUnieważnienie postępowania.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:PDFSKMBT_C22421012112300.pdf
 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 21.01.2021!!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/80722f34-9273-4d30-86ed-45e2cea135b0

Siwz:ODTModyfikacja Siwz.odt
 

Pytania i Odpowiedzi: PDFPytania od Wykonawcy.pdf
 

Pytania i Odpowiedzi: PDFPytanie od Wykonawcy 15.01.2021.pdf
 

Pytania i Odpowiedzi: PDFPytanie do Wykonawcy.pdf
 

Pytania i Odpowiedzi:PDFPytania i Odpowiedzi.pdf
Pawilony ogrodowe:

PDFElewacja Pół.Poł.pdf
PDFElewacja Wsch.Zach.pdf
PDFElewacja Zach. Wsch..pdf
PDFZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNETRZNEJ.pdf
PDFZestawienie stolarki drzwiowej.pdf
PDFZestawienie stolarki drzwiowej 2.pdf


Oranżeria:

PDFElewacja 1.pdf
PDFElewacja 2.pdf
PDFElewacja 3.pdf
PDFOKIENNEJ ZEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE STOLARKI-1.pdf
PDFSTOLARKA DRZWIOWA.pdf
PDFZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ.pdf
 

Ogłoszenie o zamówieniu:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f1ce7cd1-6c64-4f79-8fdb-45cbb2e80c8f

DOCspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamoweinia_30_12_2020.doc

DOCWzor umowy.doc

Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCzalacznik-nr-7.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx
Dokumentacja Projektowa:

PRZEDMIAR:ODSpark inst zewn zagospodarowanie_editBB.ods
PDFopis-pokoj_pw.pdf
PDFPozwolenia.pdf
PNGProjekt I i II Wycinek.png
BRANŻA ELEKTRYCZNA:

PDFInstalacja teletechniczna.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFRSY 17.pdf
PDFRYS 10.pdf
PDFRYS 11.pdf
PDFRYS 12.pdf
PDFRYS 16.pdf
PDFRYS 18.pdf
PDFRYS 19.pdf
PDFRYS 20.pdf
PDFRYS 21.pdf
PDFRYS 22.pdf
PDFRYS 23.pdf
PDFRYS 24.pdf
PDFRYS 3.pdf
PDFRYS 4.pdf
PDFRYS 5.pdf
PDFRYS 6.pdf
PDFRYS 7.pdf
PDFRYS 8.pdf
PDFRYS 9.pdf
PDFSchemat instalacji ośwetlenia zewnętrzy.pdf
PDFschemat tablic 2.pdf
PDFSchemat tablic 3.pdf
PDFSchemat tablic1.pdf


ORANŻERIA:

PDFOBLICZENIA FOTOMETRYCZNE-Oranżeria.pdf
PDFOPIS PW.pdf
PDFPARK Pokój _STWIOR Elekryczny.pdf
PDFPB KONSTRUKCJA oranżeria.pdf
PDFprojekt wykonawczy Instalacje sanitarne - budynek Oranżeria.pdf
PDFPRZEDMIAR instalacje ele. Oranżeria.pdf
PDFprzedmiar oranżeria.pdf
PDFPRZEDMIAR SANITARNA ORANŻERIA.pdf
PDFRYS 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFRYS 3 - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA ORANŻERIA.pdf
PDFRYS 3 - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA ORANŻERIA PARTER.pdf
PDFRYS 4 - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA ORANŻERIA PIĘTRO.pdf
PDFRYS 5 - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA ORANŻERIA PODDASZE.pdf
PDFRYS 6 - PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD ORANŻERIA PARTER.pdf
PDFRYS 7 - PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD ORANŻERIA PIĘTRO.pdf
PDFRYS 8 - PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD ORANŻERIA PODDASZE.pdf
PDFSTWIOR SANITARNA ORANŻERIA.pdf
 

PDFprojekt wykonawczy Instalacje sanitarne - budynek Oranżeria.pdf
PDFPRZEDMIAR SANITARNA ORANŻERIA.pdf
PDFSTWIOR SANITARNA ORANŻERIA.pdf
 

PDFPB KONSTRUKCJA oranżeria.pdf
PDFprzedmiar oranżeria.pdf
 

PAWILONY OGRODOWE:

PDFOBLICZENIA FOTOMETRYCZNE-PAWILON OGRODOWY.pdf
PDFOPIS PW.pdf
PDFPokój woj. opolskie, rewitalizacja parku.pdf
PDFprzedmiar instalacje elektryczne pawilon ogrodowy.pdf
PDFRYS 10 - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PAWILONY OGRODOWE PODDASZE.pdf
PDFRYS 11- PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD PAWILONY OGRODOWE PARTER.pdf
PDFRYS 12 - PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD PAWILONY OGRODOWE PODDASZE.pdf
PDFRYS 9 - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PAWILONY OGRODOWE PARTER.pdf
 

PDFPROJEKT Instalacje sanitarne - budynek Ogrodowy.pdf
PDFPRZEDMIAR sanitarna pawilon ogrodowy.pdf
PDFPRZEDMIAR Źródło ciepła, przyłacza.pdf
PDFSTWIOR SANITARNA PAWILON OGRODOWY.pdf
 

PDFKonstrukcje -Przedmiar.pdf
PDFPB konstrukcje pawilon.pdf
 

PDFpark-pokoj-_specyfikacja.pdf
PDFPrzedmiar przyłącza.pdf
PDFPW - Przyłącza wod-kan..pdf
 

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM:

PDFpokoj_pw_gd.pdf
ODSPRZEDMIAR.ods
ODSZestawienie wycinki drzew park.ods
 

PDFInstalacje sanitarne - budynek Ogrodowy.pdf
PDFInstalacje sanitarne - budynek Oranżeria.pdf
PDFInstalacje zewnętrzne (wodociągowa, sanitarna, deszczowa, dolne źródło ciepła).pdf
PDFPrzedmiar ogrodowy.pdf
PDFPrzedmiar oranżeria.pdf
PDFPrzyłącza wod-kan..pdf
PDFSpecyfikacja techniczna - Ogrodowy.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna - Zewnętrzne.pdf
PDFSpecyfikacjatechniczna - Oranżeria.pdf
PDFZewnętrzne - przedmiar.pdf

MELIORACJA:
DOCXCharakterystyka warunków siedliskowo-wodnych_JB.docx
PDFcharakterystyka-warunkow-siedliskowo-wodnych_sytuacja_cz2.pdf
PDFinwentaryzacja-ukladu-melioracyjnego.pdf
PDFpokoj_pzt_melioracja_projekt-model.pdf
ZIPPokój_PDF.zip
 

ROZBIÓRKA:

PDFBudynek B1.pdf
PDFBudynek B2.pdf
PDFBudynek B3.pdf
PDFInwentaryzacja budynków do rozbiórki -opis.pdf
PDFPlan sytuacyjny budynków do rozbiórki.pdf
PDFPrzedmiar -rozbiórka budynków.pdf

ZAGONY:

ODGzagony.odg

ZIELEŃ NASADZENIA:

PDFPOK_ZIELEŃ_ID_PB.pdf
PDFPokój_dobór zieleni_ogród francuski_18102016.pdf
ODSPrzedmiar -Zieleń.ods
 

PDFopis-pokoj_pw.pdf