Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.09.2019/2020

                                                                                                                                                                           Pokój, 11 stycznia 2021 r.


Zawiadomienie

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowaniu administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

strony postępowania, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest skomplikowany charakter sprawy. Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 31.03. 2021 r.

 

Pouczenie:

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                   /-/

                                                                                                                            Barbara Zając