Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców

Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
tel./fax (77) 469-30-80, 469-30-85, 469-30-97 wew. 16

Podstawa Prawna:

art. 10 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993)

Rozpoczęcie sprawy:

na pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:

Obywatel  polski:

 • wypełniony właściwy formularz zgłoszeniowy
 • dowód osobisty
 • osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia
 • potwierdzenie pobytu osoby meldującej się, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu) – do wglądu.

Cudzoziemiec:

 • wypełniony  właściwy formularz zgłoszeniowy
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej  - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument,  potwierdzający prawo  stałego pobytu
 • członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej  - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny
 • obywatel innego państwa: paszport, karta pobytu, wiza
 • potwierdzenie pobytu osoby meldującej się, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu) – do wglądu. 

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco

Zakończenie sprawy:

zameldowanie lub decyzja o odmowie zameldowania

Dodatkowe informacje:

Zameldowania można dokonać przez pełnomocnika

Załączniki do pobrania:

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 2013-01-17

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-06-2009
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  17-06-2009 12:37
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 12:52
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 3195
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl