Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój lub zaświadczenie o braku planu miejscowego

Miejsce załatwienia sprawy:

 •  Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej, Pokój nr 41
 •  Tel.77 469 30 80, 77 469 30 85,  77 469 30 97 wew. 41

Podstawa prawna:

Rozpoczęcie sprawy:

 •  Złożenie wniosku

Wymagane dokumenty:

 •  Wniosek,
 •  Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,

Opłaty:

 • Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) uiszczana przy składaniu wniosku:
 • wypis: do 5 stron - 30 zł.
 • powyżej 5 stron - 50 zł.
 • wyrys: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4 - 20 zł.
 • nie więcej niż - 200 zł.
 • Budownictwo mieszkaniowe nie podlega opłacie skarbowej.
 • 17 zł - zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • 17zł - w przypadku pełnomocnictwa /upoważnienia /prokury (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, rodzeństwu);
 • w przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu (Ip. pok. nr 35) lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Pokój:
  Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Pokój Nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004

Termin załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku,

Tryb odwoławczy:

 • Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:

 • Gmina Pokój posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, wsi Zieleniec.
 • W przypadku braku planu należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu.

Formularze do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA