Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na czas nieoznaczony (Lubnów, Fałkowice, Jagienna, Krogulna, Zieleniec, Ładza, Pokój, Paryż)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na czas nieoznaczony (Lubnów, Fałkowice, Jagienna, Krogulna, Zieleniec, Ładza, Pokój, Paryż)

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na okres nieoznaczony, w trybie przetargu nieograniczonego:

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do wydzierżawienia w m2

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości z przeznaczeniem na dzierżawę

Stawka czynszu dzierżawnego – na miesiąc

Okres dzierżawy

1

Lubnów, przy drodze powiatowej Nr 1349 O

1087,0 m2

dz. nr 228/7 k.m.2, obręb Lubnów,

KW: OP1U/00070873/1

Działka niezabudowana Grunty orne RVI,

Pastwiska PsV,

Grunty orne RV;

1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze

2) dzierżawa gruntu na cele rekreacyjne

1) 80 zł netto za hektar

2) 10 zł od ara

nieoznaczony

2

Fałkowice, przy drodze powiatowej Nr 1349 O

4000,0 m2

dz. nr 78 k.m.1, obręb Fałkowice, KW: OP1U/00072538/5

Działka zabudowana stodołą, Grunty orne RV, Łąki trwałe ŁIV, Grunty pod rowami W, Grunty rolne zabudowane B-RV,

1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze

1) 80 zł netto za hektar

nieoznaczony

3

Jagienna, przy drodze gminnej transportu rolniczego i leśnego

7700,0 m2

dz. nr 505/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW: OP1U/00054621/2

Działka niezabudowana, grunty orna RVI, RV, łąki trwałe ŁIV

1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze,

2) dzierżawa gruntu na cele rekreacyjne

1) 80 zł netto za hektar

2) 10 zł od ara

nieoznaczony

4

Krogulna przy drodze wojewódzkiej nr 454 (obok przystanku autobusowego)

5 m2

dz. nr 214/2 km.2 obręb Krogulna Kw OPU/00071434/9

Działka niezabudowana klaso użytek B – ŁIV

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

nieoznaczony

5

Zieleniec pas drogi wewnętrznej ( naprzeciwko cmentarza gminnego)

5 m2

dz. nr 103 km.1 obręb Zieleniec Kw OP1U/00083188/6

Działka droga gminna wewnętrzna

 

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

nieoznaczony

6

Ładza centrum wsi (ul. Reymonta)

5 m2

dz. nr 122 km.1 obręb Ładza KwOP1U/00083185/5

Działka droga gminna wewnętrzna

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

nieoznaczony

7

Pokój centrum wsi (ul. Kościelna )

10 m2

dz. nr 248/142 km.2 obręb Pokój KwOP1U/00083296/6

Działka droga gminna wewnętrzna

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

nieoznaczony

8

Pokój centrum wsi (ul. 1-go Maja)

10 m2

dz. nr 1261/191km.1 obręb Pokój KwOP1U/00061696/0

Działka rolna

klaso użytek RV, RVI

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

nieoznaczony

9

Działka przy drodze gminnej Domaradz- Paryż

9300 m2

dz. nr 983 k.m. 3 obręb Domaradz

KW OP1U/00054621/2

Działka rolna RV, RVI, IVa

dzierżawa gruntu na cele rolnicze,

80 zł netto za hektar

nieoznaczony

10

Działka w Pokoju w pobliżu ul. Winna Góra

(brak bezpośredniego dostępu do drogi)

34800 m2

dz. 221/3 k.m.5

obręb Pokój

KW OP1U/00071602/8

Działka rolna

grunty orne RVI, pastwiska PsVI

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar

nieoznaczony

13

Działka w Paryżu przy drodze nr 101605 O

2600 m2

dz. nr 1091 k.m.3 obręb Domaradz

KW OP1U/00054621/2

Dziełka rolna grunty orne RV, RVI

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

80 zł netto za hektar

nieoznaczony

Wywieszono na okres 5.05.2021 r. - 27.05.2021 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając