Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 416/3 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, działka nr 242/1 a.m. 2 obręb Lubnów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 416/3 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, działka nr 242/1 a.m. 2 obręb Lubnów.

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka nr 416/3 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00069231/9

a. powierzchnia działki -0,2622 ha, w tym: Grunty orne RV-0,2622 ha,

b. działka nr 416/3 a.m. 1 położona jest w Domaradzkiej Kuźni, w gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie rzeki Bogacicy z dostępem bezpośrednim drogą gruntową i fragmentem drogi o nawierzchni trawiastej niewyodrębnionej w terenie, odchodzącej od drogi Nad Rzeką. Zlokalizowana jest na zapleczu obiektów sakralnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stacji transformatorowej energetycznej, wieżowej. Teren działki z niewielkim spadkiem w kierunku rzeki, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt działki nieregularny. Teren w części ogrodzony jest ogrodzeniem z prefabrykowanych segmentów betonowych z bramą metalową, w części z siatki na słupkach żelbetowych osadzonych w gruncie. Przez teren działki w poprzek przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna kablowa, ze zlokalizowanymi na jej terenie dwoma słupami energetycznymi żelbetowymi wirowymi, przy czym jeden zlokalizowany jest przy granicy działki. Ze słupa następują też rozgałęzienie kabli jako przyłączy do nieruchomości przylegających. Teren działki zagospodarowany zielenią niską oraz pojedynczymi drzewami i krzewami rosnącymi przy granicy działki. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną. Działka znajduje się na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki 36 500 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;


f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres.5.05.2021r. - 27.05.2021r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

2. Działka nr 242/1 a.m. 2 obręb Lubnów, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071384/3

a. powierzchnia działki -0,5080 ha, w tym: Grunty orne RVI-0,5080 ha,

b. działka nr 242/1 a.m. 2 położona jest w miejscowości Lubnów, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze powiatowej ul. Szkolnej. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny, wydłużony trapez o szerokości ok. 40m. Teren uprawiany jest rolniczo. Otoczenie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej rozproszonej a także tereny rolne. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną. Działka znajduje się na obszarze chronionym na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki 57 000 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego;


f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 5.05.2021r. - 27.05.2021r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

Wójt Gminy Pokój

/- /

Barbara Zając