Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Pokój - 14 maja 2021 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 10 maja 2021 r.

RADA GMINY POKÓJ

OR.II.0002.23.2021

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713)  zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

14  maja 2021 r. o godz. 1500

w  Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Informacja na temat pism kierowanych do Rady Gminy Pokój
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt     na terenie Gminy Pokój w 2021 r.
  b) zmiany uchwały nr XX/172/2020 z 16.12.2020 r. w sprawie przystąpienia do     opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2021-2030
  c) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Pokój posiadanych w Spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
  d) zmiany budżetu gminy na 2021 rok
  e) wieloletniej prognozy finansowej
 6. Zakończenie sesji

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Marczak              

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.