Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie wraz z udostępnienim treści decyzji społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejscowości Domaradz, Gmina Pokój”

SG.VI.6220.06.2019/2021                                                                                                               Pokój, dnia 21 czerwca 2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247) Wójt Gminy Pokój,

 zawiadamia

 społeczeństwo, że w dniu 16 czerwca 2021 r. na wniosek złożony przez pełnomocnika spółki Elektrownia PV 45Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejscowości Domaradz, Gmina Pokój” wydana został decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. Ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, w miejscowości Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 40 w godzinach pracy Urzędu (pn o-pt. 7.30-15.30) w terminie udostępnienia decyzji, t.j. 14 dni.

Decyzję udostępniono w dniu 21.06.2021 r.

PDFdecyzja.pdf
 

PDFPOSTANOWIENIE.pdf
 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

                                                                                          Barbara Zając