Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój - 30 czerwca 2021 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 23 czerwca 2021 r.

RADA GMINY POKÓJ

OR.II.0002.24.2021

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

30  czerwca 2021 r. o godz. 1500

w  Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad
 3.  Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Pokój
 4.  Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5.  Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6.  Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXII i XXIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pokój za 2020 r.:
  a) przedstawienie raportu o stanie gminy Pokój za 2020 r. przez Wójta Gminy Pokój
  b) debata nad raportem
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania
 8. Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok – podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2020 rok
  b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2020 rok
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia wniosku
  b) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy w Stobrawskim Parku Krajobrazowym”
  c) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej, korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji”
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiego
  e) zmiany budżetu gminy na 2021 rok
  f) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy 

Wacław Kociencki         

Informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.