Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój - 3 września 2021 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 30 sierpnia 2021 r.

RADA GMINY POKÓJ
OR.II.0002.25.2021

ZAWIADOMIENIE O SESJI

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz.1372)  zwołuję XXV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

3  września 2021 r. o godz. 1500

w  Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Pokój
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a)  zmiany budżetu gminy na 2021 rok
    b) wieloletniej prognozy finansowej
  5. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki        


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.