Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW, dz. Nr 66/14, 68/28, 15, 13, obręb 0014 -Pokój, Gmina Pokój, Województwo Opolskie”

SG.VI.6220.07.2020/2021                                                                                                                       Pokój, dnia 19 października 2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247) Wójt Gminy Pokój,

 zawiadamia

 społeczeństwo, że w dniu 13 października 2021 r. na wniosek złożony przez Krzysztofa Bazan Prezesa Zarządu Spółki Energia Pokój 1 sp. z o.o., z siedzibą w Namysłowie, przy pl. Wolności 12, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW, dz. Nr 66/14, 68/28, 15, 13, obręb 0014 -Pokój, Gmina Pokój, Województwo Opolskie” wydana został decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. Ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, w miejscowości Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 40 w godzinach pracy Urzędu (pn o-pt. 7.30-15.30) w terminie udostępnienia decyzji, t.j. 14 dni.

Decyzję udostępniono w dniu 19.10.2021 r.

 

                                                              Wójt Gminy Pokój

                                                           /-/

                                                                                                                                                                 Barbara Zając