Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 24 listopada 2021 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 17 listopada 2021 r.

RADA GMINY POKÓJ

OR.II.0002.27.2021

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

24 listopada 2021 r. o godz. 1500

w  sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
 8. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 9. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021
 10. Informacja na temat działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.
 11. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
  b) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój
  c) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój oraz sołtysów
  d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  e) zmiany budżetu gminy na 2021 r.
  f) wieloletniej prognozy finansowej
 13. Interpelacje i zapytania radnych
 14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 15. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki       

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.