Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 6 zarządzone na dzień 13 lutego 2022 r.

WYNIKI WYBORÓW:


 • INFORMACJE OGÓLNE

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pokój

Zarządzenie Nr 165/21 Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 29 listopada 2021 r. - informacje o wyborach (112,74KB)

PDFKOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 grudnia 2021 r. o zarejestrowanych komitetach wyborczych.pdf (109,13KB)

PDFObwieszczenie o obwodzie głosowania.pdf (79,86KB) - Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój z dnia 5 stycznia 2022 roku o obwodzie nr 7, granicach, siedzibie, głosowaniu korespondencyjnym i głosowaniu przez pełnomocnika

INFORMACJA dotycząca udostępnienia spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój, zarządzonych na 13 lutego 2022 r.

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECH PREUHS KWW WOJCIECH PREUHS
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTA GRYL KWW DANUTA GRYL
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA GREGOROWICZA KWW DARIUSZA GREGOROWICZA
 • KOMITETY WYBORCZE

W związku z zarządzonymi na dzień 13 lutego 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 6, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu I do dnia 20 grudnia 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

 1. PDFobwieszczenie o okregu wyborczym.pdf (71,47KB)
 2. PDFzarządzenie Wójta-miejsca do plakatowania.pdf (69,61KB)
 • KOMISJE WYBORCZE

Ponadto Komisarz Wyborczy informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.), w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Pokój za pośrednictwem Urzędu Gminy Pokój, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Pokoju więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

 1. PDFPOSTANOWIENIE w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7.pdf (2,04MB)
 2. PDFPOSTANOWIENIE w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju.pdf (135,96KB)
 3. PDFPOSTANOWIENIE w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju.pdf (121,29KB)
 4. PDFObwieszczenie - skład, siedziba, dyżury GKW.pdf (46,37KB)
 5. DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej
 6. PDFObwieszczenie o wylosowanych numerach list.pdf (67,06KB)
 7. PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów.pdf (64,53KB)
 8. PDFPostanowienie_powołanie OKW.pdf (126,58KB)
 9. PDFPostanowienie_pierwsze posiedzenie.pdf (136,21KB)
 10. PDFObwieszczenie GKW z dnia 04.01.2022 r. - dyżur telefoniczny w dniczach 12-13 lutego br..pdf (28,12KB)
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto Komisarz Wyborczy informuje, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 13 maja 2022 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: opole.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.


Link do podstrony z informacjami dot. wyborów uzupełniających oraz wzorami obowiązujących dokumentów na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu:

https://opole.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-uzupelniajace-do-rady-gminy-pokoj-w-okregu-wyborczym-nr-6-zarzadzone-na-dzien-13-lutego-2022-