Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Pokój, 11 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 6 kwietnia 2022 r.

RADA GMINY POKÓJ

OR.II.0002.31.2022

ZAWIADOMIENIE O SESJI

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559)  zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

11  kwietnia 2022 r. o godz. 1500

w  Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) upoważnienia Wójta Gminy Pokój do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
    b) zmiany budżetu gminy na 2022 rok

    4. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki