Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wybór realizatora, w roku 2022 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 i art. 48 ust.1 i 5 oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/262/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022.

WÓJT GMINY POKÓJ

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora, w roku 2022 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”, obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV, wśród dziewcząt urodzonych w roku 2009 , zamieszkałych w Gminie Pokój.

Przedmiot konkursu ofert:

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora świadczeń zdrowotnych obejmujących zakup i prowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16 i 18 szczepionką minimum czterowalentną dopuszczoną do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych, w ilości dawek niezbędnych do wykonania pełnego cyklu szczepień wszystkich dziewcząt urodzonych w roku 2009, zamieszkałych w Gminie Pokój.

Szczegółowe informacje:


Pokój, 28 kwiecień 2022 r.

Informacja dotycząca konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022, obejmującego profilaktykę przeciwko HPV wśród dziewcząt zamieszkałych w Gminie Pokój urodzonych w roku 2009 .

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert opublikowanego w dniu 12.04.2022 r. informuję, że nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty.

Barbara Zając   
(-)            
Wójt Gminy Pokój