Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej nr 257 a.m. 2 obręb Krogulna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00027379/2

Pokój, 20.05.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 

Przetarg na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, odbyły się w dniu 9.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Pokoju

1. Rodzaj Przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa własności:

dz. nr 257 a.m. 2 obręb Krogulna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00027379/2

Powierzchnia nieruchomości - 0,2000 ha, w tym: łąki trwałe ŁIV-0,1000 ha, grunty rolne zabudowane B-RIVa – 0,1000 ha

Opis nieruchomości -Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana jest w miejscowości Krogulna gmina Pokój, pow. namysłowski przy ul. Siedlickiej 7, na peryferiach miejscowości w otoczeniu terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, terenów rolnych. Wieś położona jest w obszarze chronionym ,,Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”. Przedmiotowa działka zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym oraz budynkiem stodoły. Teren w części ogrodzony jest ogrodzeniem z przęseł wykonanych ze sztachet drewnianych, osadzonych na słupkach betonowych. Kształt działki w miarę regularny, wydłużony trapez, teren płaski o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Teren działki porośnięty jest drzewami i obecnie wysokimi trawami. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodną z wodociągu wiejskiego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości:

78 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając