Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr OR.I.120.7.2022 Wójta Gminy Pokój z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój

Zarządzenie nr OR.I.120.7.2022
Wójta Gminy Pokój
z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

§ 1

Urzędowi Gminy Pokój nadaje się Regulamin Organizacyjny w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmiany w treści Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój wprowadza Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr OR.I.120.49.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Pokój
/-/             
Barbara Zając