Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu przydrożnego poprzez jego zarurowanie wraz z budową wylotu WR1 i K1 oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z odwodnienia pasa drogi gminnej, do istniejącego rowu przydrożnego

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

GL.ZUZ.3.4210.358.2022.MSz

Opole, 13 grudnia 2022 r.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 2233 z późn. zm.) informuje, że na wniosek Pana Andrzeja Dunaja działającego w imieniu Gminy Pokój z dnia 31.10.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu przydrożnego poprzez jego zarurowanie wraz z budową wylotu WR1 i K1 oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej z odwodnienia pasa drogi gminnej, do istniejącego rowu przydrożnego.

Zasięg oddziaływania wynikający z realizacji usługi wodnej obejmuje działki ewidencyjne:

  • nr 938/4 ark. 1, obręb 0014 Pokój
  • nr 35 ark. 1, obręb 0014 Pokój
  • nr 57 ark. 1, obręb 0014 Pokój