Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr OR.I.120.11.2022 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój

Zarządzenie nr OR.I.120.11.2022
Wójta Gminy Pokój
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

§ 1

Urzędowi Gminy Pokój nadaje się Regulamin Organizacyjny w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr OR.I.120.7.2022 Wójta Gminy Pokój z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wójt Gminy Pokój
/-/             
Barbara Zając